Obowiązkiem utrzymania strony internetowej dostępnej dla osób niepełnosprawnych objęte są podmioty realizujące zadania publiczne czyli instytucje rządowe i samorządowe, policję, straż, szpitale oraz wiele innych jednostek. Z różnych przyczyn, głównie niewiedzy lub braku firm zdolnych stworzyć lub dostosować istniejące strony internetowe do standardów WCAG 2.0 z tego obowiązku wywiązało się niewiele jednostek.

Może. Firmowa wizytówka w Google pomaga przedsiębiorcom zaistnieć w wynikach wyszukiwań lokalnych nawet bez posiadania firmowej strony internetowej. Firma, po uzupełnieniu danych i weryfikacji, otrzymuje firmową wizytówkę (panel wiedzy) i znacznik lokalizacji na mapach Google. Szukający lokalnych usług, przez wyszukiwarkę Google, zobaczy propozycję kilku firm na liście wyników wyszukiwania, obok zobaczy kilka pinów na mapce. Skuteczność tej formy prezentacji firmy nie podlega wątpliwości. Małe lokalne firmy od tego powinny zacząć działania marketingowe. Z doświadczenia własnego i kilku naszych klientów wiemy, że część zleceń pozyskujemy właśnie dzięki tej wizytówce.

Powrót do góry